Dret civil

APV advocats i economistes associats assessora i realitza el seguiment tant extrajudicial com judicial de tots els afers relacionats amb el dret civil, tant en matèria d’obligacions i contractes, matèria laboral, matrimonials i familiar, successions, reclamacions judicials i extrajudicials de deutes, entre altres.