Dret mercantil

APV advocats i economistes associats proposa un assessorament complert en l’àmbit del dret mercantil.

Un comerç, o empresa que desenvolupa una activitat comercial o mercantil a Andorra pot requerir assessorament estratègic per dur a terme el seu negoci o bé encara consultar puntualment per desenvolupar la seva activitat de la forma més ajustada a dret.

APV advocats i economistes associats proposa assessoraments i seguiments de negocis i empreses complerts i individualitats, tant en l’àmbit jurídic com en l’àmbit econòmic. Alhora, APV advocats i economistes associats intervé en la negociació i redacció de contractes mercantils d’empreses privades, públiques o de tipus familiars.

APV advocats i economistes associats també assessora per dur a terme o redactar contractes d’arrendaments per locals de negocis a l’hora d’arrendar un local i per dur a terme les gestions necessàries per donar d’alta i de baixa comerços i activitats mercantils de negocis o societats.

APV advocats i economistes associats també acompanya els seus clients en el traspàs d’un negoci, o en el marc de liquidacions d’empreses. En cas d’ostentar crèdits contra societats APV avocats i economistes associats pot intervenir en representació dels creditors de la fallida en cessació de pagaments i fallides, o bé en qualsevol altre litigi comercial en el qual vulgui reclamar un deute o bé danys i perjudicis causats.