Peritatges

APV advocats i economistes associats és competent per dur a terme peritatges i valoracions econòmiques en el marc de litigis o per aconseguir acords amistosos en el marc de negociacions.