Successió

El despatx APV ADVOCATS I ECONOMISTES ASSOCIATS és competent per assessorar als seus clients en materia de dret successoral al Principat d’Andorra. La seva intervenció abarca la redacció de testaments, l’assistència en acceptació d’herència, en declaració de successió ab intestat, dret internacional privat, fundacions, actuacions judicials davant dels tribunals andorrans relatives a assumptes successorals.