Societat

El despatx APV ADVOCATS I ECONOMISTES ASSOCIATS assisteix els seus client a Andorra en materia de gestió empresarial, consulting, consell i assessorament d’empreses, fusió i escissió de societats, consultoria d’empreses, estudi economic de projectes d’inversió i finançament, mediacions, estudis de mercat i de satisfacció de clientela.

Compta amb un equip d’economistes i advocats tant a Andorra com a traves de la seva xarxa de corresponsals.