Dret penal

El nostre despatx compta amb advocats penalistes que realitzaran un assessorament i seguiment de tot l’afer penal des de la primera assistència davant el servei de policia o davant la declaració prestada front el batlle de guàrdia, així com la defensa en judici, la redacció i presentació de querelles criminals i el seguiment de tota la fase d’instrucció fins a l’arxiu o sentència, inclosa la defensa en la vista oral per judici de faltes, de delictes menors o majors, constitució en acusació particular, reclamació de responsabilitat civil derivada del delicte i execució de les penes.