Auditoria

El despatx APV ADVOCATS I ECONOMISTES ASSOCIATS assisteix els seus client a Andorra en materia d’assessorament comptable, d’auditoria i de comptabilitat. El caracter pluridsciplinari de la seva intervenció, que abarca problematiques comptables, economiques, juridiques i estrategiques, permet proposar les solucions les més complertes als seus clients.

La intervenció dels despatx APV ADVOCATS I ECONOMISTES ASSOCIATS abarca els serveis d’auditoria externa, auditoria ISI i auditoria UPB (blanqueig de diners).