Immobiliaria

Assessorament en tot tipus d’operacions immobiliàries des de la negociació fins a l’atorgament de contractes de promesa de compravenda, de compravenda d’apartament, terreny, locals i tota mena de bens immobles. Contractes d’arrendament de tot tipus i la defensa davant els tribunals de les parts contractants.

Ens ocupem també de tot el procediment expropiatori, gestió urbanística (unitats d'actuació, juntes de compensació, execució directa, ...), planejament territorial, disciplina urbanística (llicències, sancions, *etc) i convenis urbanístics .

Oferim també assessorament i seguiment de tot el referent a la Propietat Horitzontal, escriptures notarials i impostos.