Residència

El despatx APV ADVOCATS I ECONOMISTES ASSOCIATS acompanya els seus clients que desitjen establirse a Andorra a travès de les figures de la residència activa i de la residència passiva, proveint el corresponent assessorament i assegurant el seguiment de tota sol•licitud d’autorització o de renovació de residència davant de l’administració andorrana.