Fiscalitat. Andorra

El despatx APV ADVOCATS I ECONOMISTES ASSOCIATS proveix assessorament en dret fiscal, fiscalitat, impostos, taxes i altres imposicions, optimització i planificació fiscal, defiscalització i trasllat de residència.

És també comptetent per a assistir els seus clients en cas de conflictes administratius i fiscals. Aquests serveis estan proveits per un equip de fiscalistes advocats i econoistes i un conjunt corresponsals fiscalistes amb qui el despatx APV ADVOCATS I ECONOMISTES col•labora en altres jurisdiccions, ela quals són competents en fiscalitat internacional i problemàtiques de dret internacional privat en el sector de la fiscalitat internacional.