Dret administratiu

APV advocats i economistes associats proposa un assessorament complert en l’àmbit del dret administratiu tant pels particulars o empreses, com per les administracions o entitats públiques o parapúbliques.

APV advocats i economistes associats intervé també en la redacció de contractes administratius o d’impresos administratius, o bé per negociar o gestionar qualsevol tràmit, sol•licituds, documents, contractes administratius amb els Comuns, Govern, Servei d’Immigració, Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS), etc....

APV advocats i economistes associats assessora i intervé en qualsevol contenciós administratiu (recursos de reposició, recursos d’alçada, temes d’urbanisme etc...) o bé litigis administratius davant dels tribunals.
APV advocats i economistes associats assessora igualment en temes de concursos administratiu o licitacions públiques i de contractació pública.