Administracions judicial

El nostre despatx d’advocats i economistes intervé, a través d’advocats-economistes, també davant l’autoritat judicial en administracions judicials, tant en defensa dels creditors com mitjançant la constitució en administrador judicial gestionant el patrimoni del deutor o administrat en els supòsits de suspensió de pagaments o de fallida, portant la comptabilitat, el control de l’empresa o societat, la defensa dels bens i la seva conservació material i efectiva i en el seu cas, la seva realització per al pagament dels crèdits.