Català Español Français English
La fusió de varis despatxos d'advocats l'any 2008, entre els quals el BUFET PUJOL ADVOCATS, ha donat naixement al despatx APV Advocats i Economistes Associats. Per més informació podeu accedir a la nostra nova pàgina web: www.apv-advocats-economistes.ad

La fusión de varios despachos de abogados el año 2008, entre los cuales el bufete de abogados BUFET PUJOL ADVOCATS, dio nacimiento al nuevo despacho de abogados y economistas APV Advocats i Economistes Associats. Para más información podéis acceder a nuestra nueva página web: www.apv-advocats-economistes.ad

La fusión de plusieurs cabinets d'avocats en 2008, parmi lesquels le cabinet d'avocat BUFET PUJOL ADVOCATS, a donné naissance au cabinet d'avocats et économistes : APV Advocats i Economistes Associats. Pour plus d'informations, vous pouvez accéder à notre nouvelle page web: www.apv-advocats-economistes.ad

The merger of several lawfirms in 2008, amongst which the lawfirm BUFET PUJOL ADVOCATS, has given birth to the lawfirm APV Advocats i Economistes Associats. For further information, you can visit our new web site: www.apv-advocats-economistes.ad

Nota: El despatx d’avocats BUFET PUJOL ADVOCATS ha sigut substituït pel despatx d’advocats RAMÉNTOL PUJOL. Per més informació: www.ramentolpujol.ad/ca/

Nota: El despacho de abogados BUFET PUJOL ADVOCATS ha sido substituido por el despacho de abogados RAMÉNTOL PUJOL. Para más información: www.ramentolpujol.ad/es/

NB: La Cabinet d’Avocats BUFET PUJOL ADVOCATS a été substitué par le cabinet d’avocats Cabinet d'Avocats RAMÉNTOL PUJOL. Pour plus d'informations: www.ramentolpujol.ad/fr/

Note:  The law firm BUFET PUJOL ADVOCATS has been replaced by the law firm RAMÉNTOL PUJOL. For further information: www.ramentolpujol.ad